Náhradní plnění

  • Týká se všech firem nad 25 zaměstnanců
  • Jen pro registrované zákazníky s povolenou platbou převodním příkazem
  • Minimální měsíční odběr 1.500 bez DPH
  • Navýšení cen o 8 %
  • Přefakturaci zajistí firma SMERO

 

 

 

Jaké máte možnosti

Existují tři způsoby, jak splnit povinnost spojenou se zaměstnáním zdravotně znevýhodněných osob. Podívejte se, kolik vás každá z nich bude stát (v za rok). Částky vychází z průměrné měsíční mzdy 39 306 Kč v 1.-3. čtvrtletí 2022.

 

Počet zaměstnanců
(průměrný počet přepočtený za rok)

25 50 100 150 200 225 250

1. Počet zdravotně znevýhodněných zaměstnanců
(4 % podle zákona)

1 2 4 6 8 9 10

2. Invalidní daň
(2,5násobek průměrné mzdy v Kč)

98 265 196 530 393 060 589 590 786 120 884 385 982 650

3. Nákup na náhradní plnění
(7násobek průměrné mzdy v Kč)

275 142 550 284 1 100 568 1 650 852 2 201 136 2 476 278 2 751 420

 

Náhradní plnění se vám vyplatí

Stejné částky na faktuře neznamenají stejné náklady. Nakupte u nás věci, které potřebujete a rovnou splňte povinnost náhradního plnění.

 

 

Nákup u Praktik Papíru
(s vyřešeným náhradním plněním)

 Nákup u jiné firmy
(bez vyřešeného náhradního plnění)

Částka za zboží 275 142 Kč 275 142 Kč
Částka za „invalidní daň“  0 Kč 98 265 Kč
Celkové náklady 275 142 Kč 373 407 Kč

Částka 275 142 odpovídá náhradě 1 osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Částka 98 265 odpovídá povinnému odvodu státu při nezaměstnání 1 OZZ.

Za jakých podmínek vám náhradní plnění poskytneme

  1. Nakoupíte u nás zboží.
  2. Zaplatíte fakturu v rámci splatnosti.
  3. Zboží u nás odebíráte pravidelně po celý kalendářní rok.
  4. Uzavřeme rámcovou smlouvu o odběru náhradního plnění.

Máme náhradní plnění pro všechny

Máme tedy dostatek kapacit a náhradní plnění můžeme nabídnout všem. 

Novinky

Maximální objem náhradního plnění

Je určen maximální objem náhradního plnění pro jednoho odběratele - dodavatel může poskytnout náhradní plnění jednomu odběrateli v limitovaném objemu.

Limit se vypočítává dle zákonem daného vzorce: 7 x 39 306 Kč x průměrný počet OZP zaměstnaných za rok 2022.

Takže pokud váš dodavatel měl v roce 2022 celkem 3 zaměstnance a z toho 2 OZP, může vám poskytnout maximálně 550 284 (7 x 39 306 x 2 zaměstnanci OZZ) náhradního plnění.

Elektronická evidence

Dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Novela stanoví, že dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží povinné údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Problematika náhradního plnění se odvíjí od zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., především § 81, 82 a 84, a prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb. (např. § 18).