Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v internetovém obchodě uskutečněném prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.praktikpapir.cz (dále jen „e-shop“). Podmínky blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího, který je provozovatelem e-shopu, a kupujícího.

Provozovatelem e-shopu je obchodní společnost Praktik Papír s.r.o., IČ: 268 43 404, se sídlem Ostrava, Poděbradova 3265/99a, PSČ 702 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 28169 (dále jen „prodávající“).

Práva a povinnosti výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a v případě, že je kupující spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. KUPNÍ SMLOUVA

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v internetovém obchodě uskutečněném prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.praktikpapir.cz (dále jen „e-shop“). Podmínky blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího, který je provozovatelem e-shopu, a kupujícího.

Provozovatelem e-shopu je obchodní společnost Praktik Papír s.r.o., IČ: 268 43 404, se sídlem Ostrava, Poděbradova 3265/99a, PSČ 702 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 28169 (dále jen „prodávající“).

Práva a povinnosti výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a v případě, že je kupující spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Nejedná-li se o případ, kdy dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, pak dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku spotřebitel v případě, kdy uzavřel smlouvu distančním způsobem, právo od této smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží; pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak tato lhůta běží ode dne převzetí první dodávky zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Odešlete dopis, nejlépe e-mailem, s textem: Chci odstoupit od smlouvy číslo (uveďte prosím číslo smlouvy nebo faktury), ze dne (uveďte prosím číslo účtu datum ve formátu DD.MM.RRRR) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží peněz na účet (uveďte prosím číslo účtu). Dále uveďte datum a podpis. Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě.
 • Zboží, které budete odesílat v souvislosti s odstoupením od smlouvy do 14 dnů od jeho převzetí zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní, a to včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., a s dokladem
  o koupi. Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel.
 • Nemůže-li být v případě odstoupení od smlouvy zboží vrácenou pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, upozorňuje prodávající, že spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů
  na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
  nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím apod.

2.1.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že si kupující spotřebitel objednané zboží nepřevezme.

3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.CENY

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky. Ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

3.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Vybrané zboží zašleme
  na Vaši adresu a zaplatíte v hotovosti při dodání zboží přímo řidiči (u řidiče není možné platit kartou).
 • bezhotovostně prostřednictvím platební karty nebo v hotovosti při osobním odběru
  v provozovně prodávajícího na adrese Ostrava, Poděbradova 3265/99a, PSČ 702 00.

Při balících nad 40 kg(obvod max.300 cm) bude účtována další doprava balíku ve výši 150,- Kč. Při zaplacení kartou online můžete být po převážení (nevejde-li se Vaše objednávka do 1 balíku, balík nad 40 kg) požádáni, abyste další balík (každý další 150,-kč) doplatili převodem na účet 283815970/0300.

V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná okamžikem převzetí zboží. V případě platby kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná
do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

4. DODACÍ PODMÍNKY

Objednávky se zpracovávají každý pracovní den od pondělí do pátku v rozmezí od 7:00 do 15:00 hodin, objednávky jsou připraveny k vyzvednutí či odeslání nejpozději do 48 hodin; objednávky obdržené po 15 hodině budou zpracovány následující pracovní den.

V případě, že kupující zvolil jako způsob dodání zboží osobní odběr zboží v provozovně prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu výzvu k odběru zboží na e-mail kupujícího. V takovém případě je kupující povinen objednané zboží odebrat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy. Pokud zboží nebude do 7 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k odběru zboží vyzvednuto, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě osobního odběru je nutné se nejdříve dostavit na provozovnu prodávajícího a uhradit v plné výši kupní cenu. Poté bude kupujícímu vystaven daňový doklad, na jehož základě bude kupující oprávněn odebrat zboží ze skladu prodávajícího. Kupující právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží. Svým podpisem dodacího listu kupující současně potvrzuje, že převzaté zboží je kompletní a bez mechanického poškození.

4.2 DORUČENÍ ZBOŽÍ NA MÍSTO URČENÉ KUPUJÍCÍM

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít.

Zboží je doručováno prostřednictvím externí přepravní společnosti nebo řidičem prodávajícího.

Rozvoz naším řidičem

Pondělí - Ostrava, Bohumín, Klimkovice, Bílovec, Studénka, Fulnek, Odry, Suchdol nad Odrou, Nový Jičín, Kunín, Vratimov, Paskov, Sviadnov, Frýdek Místek, Nošovice, Třinec, Český Těšín,

Úterý - Ostrava, Bohumín, Hlučín, Dobroslavice, Bohuslavice, Dolní Benešov, Bolatice, Kobeřice, Kravaře, Velká Polom,  Šenov, Havířov, Karviná, Orlová, Dětmarovice, Petřvald, Dolní Lutyně

Středa - Ostrava, Bohumín, Klimkovice, Bílovec, Studénka, Fulnek, Odry, Suchdol nad Odrou, Nový Jičín, Kunín, Brušperk, Mošnov, Příbor, Kopřivnice,Krmelín

Čtvrtek - Ostrava, Bohumín, Hlučín, Dobroslavice, Bohuslavice, Dolní Benešov, Bolatice, Kobeřice, Kravaře, Velká Polom, Opava, Slavkov u Opavy, Otice, Vratimov, Paskov, Sviadnov, Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí,

Pátek - Ostrava, Bohumín, Šenov, Havířov, Karviná, Orlová, Dětmarovice, Petřvald, Dolní Lutyně

Cena za doručení zboží

Nad 2000,- bez DPH:                doprava ZDARMA

Do 2000,- bez DPH:                   doprava 199,- bez DPH

Vlastní odběr na prodejně:         ZDARMA

Rozvoz externím přepravcem

Po celém území České republiky – dobírkou či na fakturu se splatností pro společnosti s povoleným kreditem (jakékoliv množství, včetně paletových svozů).

Nad 2000,- bez DPH DOBÍRKA ZDARMA (1 ks balíku do 40 kg, obvod max.300 cm, každý další 150,- bez DPH)

NA FAKTURU ZDARMA se splatností pro společnosti s povoleným kreditem (1 ks balíku do 40 kg,obvod max.300 cm, každý další 150,-Kč bez DPH)

Do 2000,- bez DPH DOBÍRKA 199,- bez DPH (1 ks balíku do 40 kg,obvod max.300 cm,každý další 199,- bez DPH)

NA FAKTURU 199,- bez DPH se splatností pro firmy s povoleným kreditem (1 ks balíku do 40 kg,obvod max.300 cm, každý další 199,- bez DPH)

U nestandartních balíků může být účtováno balné.

Paletový svoz (zboží nadměrných velikostí či nadměrné váhy) - při takové objednávce volá náš zaměstnanec zákazníkovi a upřesňuje cenu paletové dopravy. 

Zboží nadměrných velikostí či nadměrné váhy zasíláme paletově – při takové objednávce volá náš zaměstnanec zákazníkovi a upozorňuje na zvýšení ceny dopravy kvůli paletovému doručování.

Za provedenou přepravu se rozumí přeprava v okamžiku složení zásilky k prvním uzamykatelným dveřím na místě určení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis
o poškození do přepravního listu či sepsat s přepravcem reklamační protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku
od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti
a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Při převzetí zásilky si kupující zkontroluje rovněž počet balení a tento počet balení zapíše do dodacího listu,
který podepisuje přepravci, a to za účelem případné reklamace nedodání některého dílu nebo části zboží. V případě, že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné zásilku rozbalit a zkontrolovat.

V případě zjištění výrobní vady po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, kupující neprodleně kontaktuje reklamačního pracovníka e-shopu. Tento druh reklamace bude přijat a vyřízen v zákonné lhůtě.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními
§ 1914 1925; § 2099 2117 a § 2158 2174 občanského zákoníku.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak kupující písemně, uvede své kontaktní údaje, popis závady
a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Kupující čisté
a kompletní zboží určené k přepravě zabalí, popř. zajistí jeho zabalení do vhodného obalu tak,
aby nedošlo k jeho poškození.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (fotodokumentace, označení reklamovaných dílů dle montážního návodu apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Reklamaci je možné uplatňovat písemně na e-mailové adrese obchod@praktikpapir.cz.cz nebo lze pro uplatnění reklamace využít reklamační formulář. O přijetí reklamace bude spotřebitel informován
e-mailem.

Pro řádné zaevidování a urychlené vyřízení reklamace je zapotřebí, aby uplatněná reklamace obsahovala následující údaje:

 • číslo objednávky nebo číslo faktury
 • název reklamovaného zboží
 • označení reklamovaného dílu dle montážního návodu
 • adresu pro zaslání vyřízené reklamace a kontakt (telefon, e-mail)

Pokud byla reklamace oprávněná, kupující nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace ohledně zpracovávání osobních údajů kupujícího, zejména jaké údaje jsou zpracovávány,
po jakou dobu, za jakým účelem a další nezbytné informace o ochraně osobních údajů kupujícího jsou dostupné zde.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná přes registrovaný účet kupujícího nebo na vyžádání. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

Kontaktní údaje provozovatele e-shopu

Adresa pro doručování: Ostrava, Poděbradova 3265/99a, PSČ 702 00.

Adresa elektronické pošty info@praktikpapir.cz nebo objednavky@praktikpapir.cz.

Telefonní kontakt: 596 115 485.

 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy,
který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí
na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2022